ข่าวสารและกิจกรรม
กิจกรรมมอบรางวัลยอดขายขนมดีเด่น ประจำไตรมาส 2 ปี 2565
M20096 สาขาสัมมากร เพลส ราชพฤกษ์
กิจกรรมมอบรางวัลมาตรฐานร้านดีเด่น ประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2565
M20032 Airport Rail Link พญาไท
กิจกรรมมอบของรางวัล ยอดขายต่อบิลสูงสุด ประจำไตรมาส 2 ปี 2565
M20104 สาขา Cub House Pattaya
กิจกรรมมอบรางวัลมาตรฐานร้านดีเด่น ประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2565
M20065 Little Walk Bangna
กิจกรรมมอบของรางวัล ยอดขายต่อบิลสูงสุด ประจำไตรมาส 3 ปี 2565
M20051 SQI Tower Chaengwattana
กิจกรรมมอบรางวัลยอดขายขนมดีเด่น ประจำไตรมาส 3 ปี 2565
M20102 Big C Wongsawang
กิจกรรมมอบของรางวัล ยอดขายต่อบิลสูงสุด ปนะขำไตรมาสที่ 4 ปี 2565
สาขา M20090 ซอย วัดพระเงิน
กิจกรรมมอบรางวัลมาตรฐานร้านดีเด่น ประจำไตรมาสที่ 4 ปี 2565
สาขา M20058 Pearl Bangkok-Ari
กิจกรรมมอบรางวัลยอดขายขนมดีเด่น ประจำไตรมาส 4 ปี 2565 สาขา
M20134 cub house ubon
กิจกรรมมอบรางวัลยอดขายขนมดีเด่น ประจำไตรมาส 1 ปี 2565
M20069 จุดพักรถมอเตอร์เวย์ขาออก
กิจกรรมมอบรางวัลมาตรฐานร้านดีเด่น ประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2565
M20059 กฟผ. บางกรวย
กิจกรรมมอบของรางวัล ยอดขายเฉลี่ยต่อบิลดีเด่น ประจำไตรมาส 1 ปี 2565
M20072 Home Pro ประชาชื่น (สำนักงานใหญ่)